Jumlah Kitab Yang Diturunkan Kepada Para Nabi

Jumlah Kitab Yang Diturunkan Kepada Para Nabi

Didalam suatu Riwayat, Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai berapa banyak kitab yang diturunkan oleh Allah. Rasulullah menjawab: "Seratus empat kitab. Sepuluh suhuf kepada Adam, limapuluh suhuf kepada Syits, tigapuluh sahifah kepada Idris, sepuluh sahifah kepada Ibrahim dan kitab Taurat, Injil, Zabur serta Al-Furqan (Al-Qur'an)."

Ahli Tafsir As-Syarbini menjelaskan:
  1. Yang 10 Kitab diturunkan kepada Syafiyullah Adam AS.
  2. Yang 50 Kitab diturunkan kepada Nabi Syits bin Adam. Makna "Syits" adalah pemberian Allah. Beliau hidup selama 712 tahun.
  3. Allah menurunkan 30 Kitab kepada Nabi Idris AS. Nabi Idris adalah orang yang pertama membuat senjata (pedang) dan memerangi orang-orang Kafir.
  4. Allah menurunkan 10 Kitab kepada Nabi Ibrahim AS.
  5. Allah menurunkan Kitab Injil seluruhnya kepada Nabi Isa AS.
  6. Allah menurunkan Kitab Taurat keseluruhan kepada Nabi Musa bin Imran AS. Injil dan Taurat itu berbahasa Ibrani, tapi ada yang mengatakan berbahasa Suryani. Disebut Taurat karena Kitab Taurat itu terdapat nur, lantaran nur itu seseorang dapat keluar dari kesesatan petunjuk Allah, sebagaimana orang yang dapat keluar dari kegelapan kepada yang terang lantaran api.
  7. Allah menurunkan Kitab Zabur kepada Nabi Dawud bin Isya AS. Beliau adalah pengikut Nabi Musa AS dan sesudahnya terpaut beberapa tahun lamanya.
  8. Allah menurunkan Kitab Al-Qur'an secara berangsur-angsur terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis suhuf. Dan Allah menrunkannya sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu Suatu tempat di langit dunia.

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Beliau adalah putra Sayid Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ayi bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadlar bin Kinanah bin Khuzimah bin Mudrikah bin ilyas bin Mudlar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dari putra Ismail bin Ibrahim AS.


Sumber: Salim Hadad. Menyingkap 110 Misteri Alam Kubur. Jombang: Lintas Media.


DITERBITKAN PADA 12/17/2012 08:55:00 AM


dan Anda sedang membaca makalah dengan judul Jumlah Kitab Yang Diturunkan Kepada Para Nabi. Anda bisa bookmark Website Ajaran Agama Islam ini dengan URL http://islam.infoberguna.com/2012/12/jumlah-kitab-yang-diturunkan-kepada.html. See you.... :-) Ajaran Agama Islam

0 blogger-facebook:

Post a Comment