Tuesday, October 8, 2013

SRI OKTAVIANI/PIS

            Perang Salib dimulai pada tahun 1096 yang berlangsung selama dua abad.Perang ini mulanya bertujuan untuk merebut kembali Jerusalem dari tangan pemeluk agama Islam yang dikabarkan telah memberikan perlakuan kurang baik kepada penziarah-penziarah Kristen ke Tanah Suci itu.Memang dalam Zaman Pertengahan itu rasa serta semangat keagamaan sangatlah kuat di semua lapisan masyarakat, tetapi selain dari motif-motif keagamaan terdapat juga motif-motif lain yang mendorong terjadinya Perang Salib.
            Misalnya para "Knights" errant  (para satria petualang) yang menjadi semacam mode di zaman pertangahan itu terdorong oleh harapan-harapan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang luar biasa di negeri jauh.Perang Salib tidak berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu untuk menguasai kembali Jerusalem.Namun akibat-akibat perang itu terhadap perkembangan Eropa Barat termasuk Inggris sangatlah penting.Perang itu telah memperkaya dan memperluas pengalaman serta pandangan mental banyak orang di Eropa Barat yang telah secara langsung berkenalan dengan kebudayaan dan perdagangan Negara-negara Timur yang pada saat itu lebih maju.
            Hasrat ingin tahu yang telah timbul di Eropa Barat tampak dalam lahirnya beberapa universitas,mendapat rangsangan baru dari filsafat serta ilmu pengetahuan dari Negara-negara timur.Penemuan-penemuan seperti kertas dan mesiu mulai diperkenalkan di barat oleh mereka yang baru pulang dari perang.Perdagangan pun mendapat ransangan kuat karena Timur Tengah waktu itu merupakan sumber barang-barang "lux"seperti textile halus, wangi-wangian rempah-rempah yang sangat diinginkan oleh orang Eropa Barat.
            Dengan majunya perdagangan kota-kota bertambah banyak dan ramai , demikian juga uang yang beredar semakin bertambah sehingga menaikkan harga-harga.Khususnya di Inggris, Perang Salib berakibat bertambah kuatnya kekuasaan raja karena banyak para "barons"ikut berperang sehingga sering meninggalkan Inggris, bahkan ada yang tidak kembali.
  
Daftar Pustaka:
Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris oleh samekto,S.S.M.A penerit Sustra Hudaya
ikasunesa.wordpress.com/.../id.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib(diambil tanggal 8 oktober 2013)
perang-salib-dan-dampaknya-dalam-sejarah-dunia1/(diambil tanggal 8 oktober 2013)EmoticonEmoticon